สัมมนา เทคนิคทำกำไรด้วย Gold Online Futures
หัวข้อ สัมมนา
- Gold Online เทรดง่ายๆ ได้ดั่งใจคิด
- วิเคราะห์ทิศทางทองคำด้วย Technical Analysis
- Investment System Design For Your Algorithm & Robot Trading
วิทยากร คุณอติ อติกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายตราสารอนุพันธ์
วิทยากร คุณพงศ์พัฒน์ ค้ำชู ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน สายงานการวิเคราะห์ทางเทคนิค
วิทยากร คุณเกียรติภูมิ พิทักษ์เมฆา ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่าย Online Service
ฝ่ายOnline Service โทรศัพท์ : 02-009-8000
กำหนดการสัมมนา
วันที่
:
วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2561
เวลา
:
13.00 น. – 16.30 น.
สถานที่
:
หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อ. ตลาดหลักทรัพย์ฯ
แผนที่
:
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ฝ่ายOnline Service โทรศัพท์ : 02-009-8000