ทิศทางตลาดปีกุน : ไปต่อหรือพอแค่นี้
ทิศทางตลาดปีกุน : ไปต่อหรือพอแค่นี้
วิทยากร : คุณมยุรี โชวิกรานต์, CISA รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน
วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 เวลา : 9.00 – 12.30 น.
สถานที่ : หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมายเหตุ: กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการสัมมนาได้ กรุณาแจ้งยกเลิกก่อนวันจริง 4 วัน เพื่อรักษาสิทธิ์ในการเข้าร่วมสัมมนาในครั้งต่อไป
กำหนดการสัมมนา
วันที่
:
วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562
เวลา
:
9.00 – 12.30 น.
สถานที่
:
หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน ชั้น 7 อ.หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แผนที่
:
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ฝ่ายOnline Service โทรศัพท์ : 02-009-8000