สัมมนา เรียนรู้สัญญาณทางเทคนิคัลต่างๆเพื่อนำไปสร้าง Robot Trading
สัมมนา เรียนรู้สัญญาณทางเทคนิคัลต่างๆเพื่อนำไปสร้าง Robot Trading
วิทยากร คุณอติ อติกุล, CMT, CFA, FRM
วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 9.00น. – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมบล.หยวนต้า ชั้น 15 อาคารเกษร ทาวเวอร์
หมายเหตุ: กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการสัมมนาได้ กรุณาแจ้งยกเลิกก่อนวันจริง 4 วัน เพื่อรักษาสิทธิ์ในการเข้าร่วมสัมมนาในครั้งต่อไป
กำหนดการสัมมนา
วันที่
:
วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561
เวลา
:
9.00น. – 12.00 น.
สถานที่
:
ณ ห้องประชุมบล.หยวนต้า ชั้น 15 อาคารเกษร ทาวเวอร์
แผนที่
:
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ฝ่ายOnline Service โทรศัพท์ : 02-009-8000