สัมมนา เทรดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Gold Online อย่างไรให้ได้กำไรที่ยั่งยืน
สัมมนา เทรดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Gold Online อย่างไรให้ได้กำไรที่ยั่งยืน
วิทยากร คุณอติ อติกุล, CMT, CFA, FRM
วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 13.30น. – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมบล.หยวนต้า ชั้น 15 อาคารเกษร ทาวเวอร์
หมายเหตุ: กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการสัมมนาได้ กรุณาแจ้งยกเลิกก่อนวันจริง 4 วัน เพื่อรักษาสิทธิ์ในการเข้าร่วมสัมมนาในครั้งต่อไป
กำหนดการสัมมนา
วันที่
:
วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561
เวลา
:
13.30น. – 16.30น.
สถานที่
:
ห้องประชุมบล.หยวนต้า ชั้น 15 อาคารเกษร ทาวเวอร์
แผนที่
:
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ฝ่ายOnline Service โทรศัพท์ : 02-009-8000